Wdrożenia WAPRO


Wdrożenia programów WAPRO

WF-Mag, WF-Fakir, WF-CRM, WF-Kaper

Różnorodność działań prowadzonych na rynku przez firmy sprawia, że każdy system jest rozwiązaniem unikalnym. Dlatego też w ramach wdrożenia wykonywane są czynności, które mają doprowadzić do sprawnego i skutecznego zaimplementowania wybranego systemu zgodnie ze zgłaszanymi przez Państwa potrzebami.

W zależności od poziomu skomplikowania, zgłaszanych potrzeb i konfiguracji systemu proces wdrożenia może składać się z kilku etapów:

 • Analiza przedwdrożeniowa
 • Instalacja sprzętu i oprogramowania
 • Wdrożenie - konfiguracja funkcjonalna modułów
 • Szkolenia użytkowników
 • Asysta i nadzór

Analiza przedwdrożeniowa zapewnia właściwe przygotowanie do implementacji nowego systemu i szczegółowe zaplanowanie wszystkich działań. W trakcie analizy uwzględnimy potrzeby zgłaszane przez Państwa i wymagania, jakie stawiane są systemowi. Będziemy chcieli poznać Państwa firmę, strukturę organizacyjną, zidentyfikować procesy biznesowe, określić ilość użytkowników i ich uprawnienia, poznać obieg dokumentów i miejsca ich powstawania, infrastrukturę sprzętową by w efekcie stworzyć harmonogram prac wdrożeniowych przy uwzględnieniu dostępnych zasobów firmy oraz określić koszt całego przedsięwzięcia.

Instalacja sprzętu i oprogramowania - wykonujemy konfiguracje sprzętu (w tym serwery ) i instalację oprogramowania na wszystkich stanowiskach komputerowych, na których będzie użytkowany program. We współpracy z osobami, które będą pracować na danym stanowisku dokonujemy indywidualnej konfiguracji - zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Wdrożenie - konfiguracja funkcjonalna modułów obejmuje czynności, których celem jest odwzorowanie w systemie procesów biznesowych zachodzących w firmie - zgodnie z przeprowadzoną analizą przedwdrożeniową. Proces ten w znacznie rożni się w przypadku WF-Mag, WF-Fakir, WF-Kaper W etapie wdrożenia dokonywany jest także import kartoteki asortymentu, kontrahentów i innych z plików Excel (xls, csv), tekstowych i innych.)

Szkolenia użytkowników zapewniają przygotowanie pracowników do pracy z programem. Opierają się na ćwiczeniach praktycznych. Harmonogram, zakres i czas trwania szkolenia w poszczególnych obszarach tematycznych zawsze jest uzgadniany z klientem.

Asysta i nadzór - ostatni etap wdrożenia, w którym wspieramy Państwa w początkowym okresie korzystania z systemu. Osobiście, telefonicznie lub przy wykorzystaniu Internetu odpowiadamy na pytania, wyjaśniamy wątpliwości, wprowadzamy konieczne zmiany w systemie, usuwamy ewentualne usterki.

Wsparcie techniczne

 • Aktualizacje licencji Wapro WF-Mag, WF-Fakir, WF-Kaper ...
 • Tworzenie nowych raportów i zestawień.
 • Bieżąca pomoc użytkownikom.
 • Optymalizacja oraz przywracanie spójności baz danych programów WAPRO (naprawa baz danych WF-MAG, WF-FAKIR, WF-KAPER, WF-BEST.).
 • Instalacja systemów operacyjnych.
 • Instalacja oraz administracja systemów MS Windows SERWER.
 • Instalacja, administracja MS SQL serwer.

kpir / ryczałt

księgi rachunkowe

jpk / sprawozdania

kadry / płace

nadzór księgowy

doradztwo

usługi prawne

zapraszamy do współpracy

Świadczymy kompleksową obsługę dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy jak i też spółki prawa handlowego.