TIMO Accounting - księgowi, na których można liczyć.

Działalność gospodarcza

Usługi w zakresie księgowości uproszczonej prowadzonej w ramach podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu lub karty podatkowej.

czytaj więcej

Księgi rachunkowe

Usługi z zakresu pełnej księgowości, sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych, wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych.

czytaj więcej

Kadry i płace

Kompleksowa obsługa i prowadzenie spraw pracowniczych (umowy o pracę i umowy cywilnoprawne).

czytaj więcej

Doradztwo podatkowe

Usługi doradcze dla rozpoczynających działalność gospodarczą, pomoc w opracowaniu optymalizacji obciążeń podatkowych, wykonywanie audytów podatkowych.

czytaj więcej