Cennik


ceny dostosowane do potrzeb klienta

zyskaj więcej

Opłaty każdorazowo są negocjowane z Klientem.

Preferujemy odpłatność w formie miesięcznego ryczałtu, który staramy się utrzymywać przez jak najdłuższy czas na niezmienionym poziomie. Ceny naszych usług są uzależnione od ilości pracy, jaką musimy poświęcić na obsługę danej firmy.

Koszt zależy między innymi od:

rodzaju ewidencji księgowej
ilości dokumentów w miesiącu
liczby zatrudnionych pracowników
ilości opracowanych informacji księgowych
ilości raportów i sprawozdań
ilości nietypowych zapisów księgowych
ilość niepowtarzalnych zaisów księgowych
profilu działalności

Wynagrodzenie stałe oraz dodatkowe

Ustalając cenę usługi księgowej w każdym przypadku określamy wynagrodzenie stałe (za powtarzalny, określony zakres czynności) oraz wynagrodzenie dodatkowe (za czynności wykraczające poza powtarzalny, określony zakres czynności).

kpir / ryczałt

księgi rachunkowe

jpk / sprawozdania

kadry / płace

nadzór księgowy

doradztwo

usługi prawne

zapraszamy do współpracy

Świadczymy kompleksową obsługę dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy jak i też spółki prawa handlowego.